Over Gitta

Gitta Foubert, advocaat te Deurne (Antwerpen) en Kalmthout.

Ruim 20 jaar juridische ervaring. Een persoonlijke en deskundige aanpak, samen met u op weg naar de best mogelijke oplossing in uw zaak. Gedreven, bedreven en doortastend. 

Mijn verhaal

Ik studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen en behaalde mijn diploma van master in de rechten in 1993. Gedurende mijn stage heb ik mij voornamelijk gespecialiseerd in het verkeersrecht en het aansprakelijkheidsrecht. In 1999 heb ik mijn eigen kantoor opgericht in Deurne, waarna ik mij bijkomend verdiept heb in het echtscheidingsrecht, het familiaal vermogensrecht en het bouwrecht.

Ik heb bewust gekozen voor een solopraktijk en behandel mijn zaken dus volledig zelf. 

Een persoonlijke aanpak

Uw zaak wordt volledig door mij persoonlijk opgevolgd, van A tot Z. Waar nodig doe ik een beroep op vaste en gespecialiseerde medewerkers. U heeft echter steeds rechtstreeks contact met mij. Heel wat cliënten kiezen daar bewust voor. Ik ben er ook van overtuigd dat dit de grote sterkte is van een kleiner kantoor. Iedere situatie is verschillend, iedere cliënt is verschillend. Dit vereist juridisch maatwerk, rekening houdend met de mens erachter. Ik luister naar uw verhaal en zorg ervoor dat u van in het begin een duidelijk overzicht krijgt van de mogelijkheden, de gevolgen en de juridische haalbaarheid. Ik adviseer u wat de meest aangewezen stappen zijn en wat u best wel of juist niet moet doen. In overleg met u bepaal ik de strategie en de verdediging. Heel vaak zal deze bestaan uit bemiddelen, overleggen en onderhandelen, maar ook in een procedure ben ik een te duchten tegenstander. 
 
Erelonen en kosten worden voorafgaandelijk of bij de eerste bespreking duidelijk uitgelegd, hoe ik deze bereken en hoe deze gefactureerd worden tijdens de loop van onze samenwerking.
 
Ik ben voornamelijk actief regio Deurne (Antwerpen), Kalmthout, Kapellen en Brasschaat.

Mijn kantoor

Mijn hoofdkantoor bevindt zich te Deurne (Antwerpen) en mijn bijkantoor is gelegen te Kalmthout (Antwerpen).

Heb je een juridisch probleem? Heb je advies nodig?

Advocatenkantoor Foubert

Ter Rivierenlaan 162
2100 Antwerpen (Deurne)

Bijkantoor
Irisdreef 5
2920 Kalmthout

Contactgegevens