Vakgebieden

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Advocaat met betrekking tot ongevallen, schadegevallen en letsels
  • Alle schadegevallen binnen de familiale verzekering
  • U bent slachtoffer en lijdt schade
  • U of uw kinderen veroorzaakten schade
  • Uw woning of uw goederen werden beschadigd
  • Uw huisdier heeft brokken gemaakt
  • Waterschade, stormschade,…
  • U hebt een discussie met uw eigen verzekeringsmaatschappij
  • ….
 
In al deze gevallen is de bijstand van een gespecialiseerd advocaat meer dan aangewezen.
 
Ook hier is de kans groot dat u beroep kan doen op uw verzekering om de kosten van uw advocaat te vergoeden.
 
Alhoewel helaas niet wettelijk verplicht, hebben veel mensen een “familiale verzekering”, ook wel polis “privé leven” of “gezinspolis” genoemd.
 
Ook aan deze polis is quasi altijd een rechtsbijstandverzekering verbonden.
 
Bent u als voetganger of fietser aansprakelijk? Bent u slachtoffer? Hebben uw kinderen schade veroorzaakt? Heeft uw huisdier brokken gemaakt?
 
Hebt u op datum van die feiten een familiale verzekering en hebt u nood aan een advocaat? In de meeste gevallen zal uw verzekeraar dan de kosten van mijn bijstand dekken.
 
Het volstaat om de verzekeraar mijn gegevens door te geven of met mij een afspraak te maken waarbij ik dan contact opneem met uw verzekeraar.
 
Ik ben voornamelijk actief regio Deurne (Antwerpen), Kalmthout, Kapellen en Brasschaat. 

Advies nodig?

Bel mij of stuur een mail met een korte beschrijving van de problematiek. Ik tracht uw mail te beantwoorden binnen de 48 u.

Heb je een juridisch probleem? Heb je advies nodig?

Advocatenkantoor Foubert

Ter Rivierenlaan 162
2100 Antwerpen (Deurne)

Bijkantoor
Irisdreef 5
2920 Kalmthout

Contactgegevens